Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Tímto udělujete souhlas Janu Doležalovi, IČO: 06587429, se sídlem Habrmanova 687, Třebechovice pod Orebem, 503 46, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával Vaše osobní údaje:
  a) pořízená podobizna (fotografie, videozáznam);
  b) obecné informace o akci, které jste se zúčastnili.

   

 2. Zpracování je prováděno za účelem zařazení údajů do databáze a případné užití pro obsah reklamních a referenčních účelů, zejména pak na webovém rozhraní a sociálních sítích správce.
 3. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu 10 let od udělení vašeho souhlasu. V případě odvolání souhlasu vezměte, prosíme, na vědomí, že správce může uchovávat následující dané osobní údaje z důvodu jeho oprávněného zájmu, zejména z důvodu zájmu na propagaci jeho podnikání po dobu následujících pět let.
 4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že vaše osobní údaje v rámci jejich zpracování za účelem zveřejňování na sociálních sítích podléhají taktéž smluvním podmínkám jednotlivých sociálních sítí – zejména platformy Facebook a Instagram.
 5. Zpracování osobních údajů je prováděno Janem Doležalem, tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i následující zpracovatelé nebo třetí strany: 
  a) Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.
 6. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít kdykoliv jakýmkoliv způsobem zpět. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek vymazání osobních údajů z databáze správce a odstranění z materiálů, které správce vydal, pokud je takové odstranění možné a přiměřené, a pokud nepřevažují oprávněné zájmy správce na dalším přiměřeném zpracování. Pokud souhlas odvoláte, nemá to vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.
 7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů – pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  8. Další informace o zpracování osobních údajů najdete na www.jenikdolezal.cz anebo kontaktujte správce na jenik-dolezal@seznam.cz